Altinn dokumentasjon

Vi er i gang med å forbedre Altinn dokumentasjonen og gjøre den enkel å vedlikeholde.

Dokumentasjonen består av enkel markdown på GitHub som så blir til Altinn docs.

GitHub